aktuality projektu

21
Dokončuje se betonáž 3.NP

20
Probíhá betonáž 2.NP

19
Probíhají betonáže 1.NP

18
Zastropení garážových stání

17
Vnější část podzemní vany je hotová a pokračujeme s hydroizolačními vrstvami.

16
Předání staveniště Generálnímu dodavateli - Emexkon s.r.o.

15
Dokončuje se úprava podloží a zahajuje stavba vlastního objektu.

14
Byla dokončena těžba jámy a zahájila se realizace základových pilot

13
Nabylo právní moci Rozhodnutí o změně stavby před dokončením a změně ÚR

12
Zakládání staveb a.s. dokončili obvodové piloty a probíhá těžba jámy

11
Podepsána smlouva o dílo s Generálním dodavatelem stavby - Emexkon a.s.

10
Zakládání staveb a.s. zahájila realizaci zajištění stavební jámy a vrtání pilot

9
Zahájení bouracích prací stávajících objektů

8
Atelier AKIA a. s. dokončil prováděcí dokumentaci

7
Stavební povolení nabývá právní moci

6
Prodloužené „Územní rozhodnutí“ v právní moci

5
Jako dodavatel výtahu byla vybrána firma Schindler CZ, a. s.

4
Uzavřeno strategické partnerství s firmou Zakládání staveb a. s. jako zhotovitelem zajištění stavební jámy a základových pilot

3
Na základě architektonické studie Mizera Lichý Aster ARCHITEKTI - výběr standardů

2
Atelier Tomšů a Klimeš předal Dokumentaci pro stavební povolení

1
Založena ODETA TERAS s.r.o., dceřiná společnost firmy Ponca s.r.o.

Odeta Teras byla zřízena výhradně za účelem projektování a výstavby bytového domu a nevyvíjí podnikatelskou činnost v žádné jiné oblasti, čímž je zcela eliminováno riziko jakýchkoliv závazků, které by mohly negativně působit na rychlost a spolehlivost výstavby domu.

Upozornění: 

Uvedené údaje a vyobrazení mají pouze informativní charakter a společnost ODETA TERAS si vyhrazuje právo na změny.

Aktuální a závazné údaje jsou na vyžádání k dispozici v realitní kanceláři RE/MAX Ambassador.

Cookies: 

Abychom vám zajistili lepší funkci našich stránek, používá tento web soubory cookies.

ODETA TERAS s. r. o.

Developer projektu

Realitní makléři projektu

IČO: 04712196​

Spolupráce:

Tomšů a Klimeš s. r. o.

AKIA a. s.

Studie stavby, web, vizualizace, interiéry

Zpracovatel DSP

Zpracovatel DPS

Projekt finančně

zajišťuje: